Tomáš & Kristína

05.05.2018

“Nevezmi si človeka, o ktorom si myslíš, že s ním môžeš žiť.

Vezmi si toho, o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť bez neho.

Dr. James C. Dobson